WRAP Nedir?

WRAP; dilimize Dünya Çapında Sorumlu Akredite Üretim olarak çevrilen Worldwide Responsible Accredited Production kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. WRAP; dünya genelinde yasal, insancıl ve etik üretimi teşvik etmeye ve sertifikalandırmaya odaklanmış, kâr amacı bulunmayan bağımsız bir kuruluştur. Dünya genelinde ayakkabı ve giyim sanayilerinin yerel kanunlara ve ahlaki (etik) şartlara ve ülkeler arası kabul edilmiş kanunlara uygunluğunu incelemek adına kurulmuştur. 2000 yılında oluşturulmuş olan WRAP, emek fazla tüketici ürünleri üretimi ve imalatında dünya genelinde en büyük çaplı emek ve çevre sertifikalandırma programı olarak ifade edilmektedir. WRAP, 36 ulusal örgütü ve 150.000’den fazla kuruluşu temsil eden ülkeler arası hazır giyim federasyonu dahil 25 ülkeler arası örgüt tarafından desteklenmektedir.

Dünya Çapında Sorumlu Akredite Üretim (WRAP); özellikle ayakkabı, hazır giyim ve aksesuar gibi dikimi yapılmış ürünlerin üretici kuruluşları için dünya genelinde var olan en büyük sertifikasyon/belgelendirme programıdır. WRAP’ın ilkeleri, fabrika şartlarına, emek meselelerine ve çevreye uyumlarına hitap eden esas standartları kapsamına dahil etmektedir. Bu ilkeler 12 ögeden meydana gelmektedir. WRAP, belirlenmiş olan 12 ilkesi dahilinde; dünyada güvenilir ve sağlıklı, yasal, insani ve etik imalat aşamalarının denetimini gerçekleştirir ve onaylamasını yapar. WRAP’ın 12 ilkesi; işyeri şartlarına ve kanunlarına uyma, zorla çalıştırma, çocuk işçiliğin men edilmesi, istismar veya taciz, tazminat ve kanuni ihtiyaçların sağlanması, kanun ile kısıtlanmış çalışma saatleri, ayrımcılık, iş sağlığı ve güvenliği, toplu pazarlık ve örgütlenme, çevre, güvenlik ve gümrük şartlarına uyumluluk konuları ile alakalıdır.

Bir kuruluşun WRAP Belgesi’ne sahip olması, o kuruluşun çevresel ve sosyal etik standartlara ilişkin almış olduğu kararlılığı belirtir ve sorumlu olarak yapmış olduğu üretimi ifade eder. WRAP Belgesi’nin verilmesi için yapılan denetimler; Sosyal Sorumluluk ya da Sosyal Uygunluk Denetimi (SUD) olarak da adlandırılabilir. Sosyal Sorumluluk ile alakalı olarak WRAP’tan başka; SEDEX, Fairtrade ve BSCI gibi kuruluş veya sertifikasyon/standardizasyon programları da bulunmaktadır.

WRAP Belgesi Nedir?

WRAP Belgesi ya da WRAP Sertifikası olarak anılan belge; WRAP kapsamında yapılan denetimleri başarıyla tamamlayan firmaya verilen belgedir. Bu belge, yetkili olan denetleme kuruluşları tarafından yapılan denetlemelerin başarılı geçmesi sonucunda verilir. WRAP kapsamında yapılan denetim ve verilen belge sayesinde firmalar, uluslararası ün ve saygınlık kazanabilir. Buna ek olarak firmanın hitap ettiği müşteri sayısı da artar
.
WRAP kapsamında bir firma;

•    WRAP Prensipleri,
•    Ülke iş kanunları,
•    İSG Yönetmelikleri,
•    Ülke anayasası,
•    ILO (International Labour Organization – Uluslararası Çalışma Örgütü) İlkeleri,
çerçevesinde denetlenir. WRAP denetlemelerine hazırlık süreci firmanın durumuna göre yaklaşık 2 ila 4 ay arasında sürebilir. Firma personelinin performansı, firmanın büyüklüğü ve bağlı olduğu kanunlar gibi hususlara bağlı olarak firmaların hazırlık süreci değişiklik gösterir.
WRAP Danışmanlık ve Belgelendirme

Dünya Çapında Sorumlu Akredite Üretim (WRAP) kapsamında yapılan belgelendirme faaliyeti WRAP Belgelendirme veya WRAP Sertifikasyon olarak anılır. Bu belgeyi almayı talep eden firmalar gerekli denetimlerden geçmeli ve varsa uygunsuzluklarını/eksikliklerini tamamlamalıdır.

WRAP Danışmanlık ise; WRAP ile ilgili denetimler kapsamında verilen danışmanlık hizmetidir. Bu danışmanlık hizmetinde amaç; WRAP denetimine girecek kuruluşlara gerekli eğitim veya bilgilendirme hizmetini vermek, gerekli dokümantasyon yardımı yapmak ve personel ile çalışanları bu konu hakkında bilgilendirmek olarak açıklanabilir. Söz konusu danışmanlık hizmeti özel firmalar tarafından verilebilmektedir. WRAP ile ilgili danışmanlık hizmeti kapsamında;

•    Bir soru listesi oluşturularak hem personelin hem yöneticilerin denetimler kapsamında gelebilecek sorulara hazırlanması,
•    Gerekli dokümantasyonun oluşturulması,
•    Denetimlere yönelik diğer hazırlıklar,
•    Denetim provası yapılması,
gibi hizmetler verilebilir.

WRAP Belgesi Alma İle İlgili Denetim Süreci

WRAP kapsamında denetime girecek kuruluşlar;

•    Personel kayıtları (işe devam kayıtları, maaş bordroları, aylık hesap pusulaları gibi),
•    İş sağlığı ve güvenliği kayıtları (bina yerleşim planları, tahliye planı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, itfaiye raporu, yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi, yangın söndürme tüpü ve yangın dolaplarının sayısı gibi),
•    Çevre ile ilgili kayıtlar (işyerine ait çevre izin belgesi, ÇED kapsam dışı raporu, çevre koruma belgeleri, atık beyanları gibi),
•    Diğer kayıtlar (gümrük uyum, güvenlik gibi),
kayıtlarına dikkat etmeli ve bu kayıtları itinalı bir şekilde tutmalıdır.
WRAP belgesi almak isteyen kuruluş hangi sektörde olursa olsun, bu belgeyi almaya başvurmadan önce bir danışmanlık firmasından yararlanırsa, faydasını görecektir.
WRAP Belgesi ile Elde Edilebilecek Faydalar

Bir kuruluşun WRAP Belgesi alması sonucunda elde edebileceği faydalar;

•    Personel moral ve motivasyonunun yükselmesi,
•    Verimlilik, çalışan bağlılığı ve kalitenin olumlu etkilenmesi,
•    Daha güvenilir iş ortaklarıyla çalışma imkanı,
•    Kuruluşun kamuoyunda ve pazarda saygınlığı,
•    Rakiplerine karşı rekabet avantajı,
•    Kuruluş bünyesinde çalışan-işveren ilişkilerinin sağlam bir temele oturtulması,
•    Çalışan sirkülasyonunun azalması,
olarak sıralanabilir.