TAPA-FSR Sertifikası Nedir?

 

TAPA FSR – Nakledilen Varlıkları Koruma Derneği Kargo Güvenlik Gereklilikleri Standartları

TAPA FSR, TAPA tarafından geliştirilmiş ve güvenli depolama ve antrepolama için gerekli tesis şartlarının yer aldığı uluslararası bir standarttır. FSR (Facility Security Requirements | Tesis Güvenlik Gereksinimleri) standardı, alıcılar ve lojistik hizmet sağlayıcıları (LSPs) arasındaki iş ve güvenlik anlaşmalarında kullanılabilmektedir. TAPA FSR, kargoların tedarik zinciri boyunca güvenli bir şekilde depolanması veya gümrüklerde geçici olarak tutulması süreçlerinde gerekli olarak asgari güvenlik şartlarını açıklamaktadır.
FSR, TAPA’nın (Taşınan / Nakledilen Varlıkları Koruma Derneği) ürünlerin kargolama süreçleri için geliştirdiği standartlardan biridir. TAPA, küresel üreticileri, lojistik sağlayıcıları, yük taşıyıcılarını, emniyet teşkilatlarını ve diğer paydaşları uluslararası tedarik zincirlerinden kaynaklanan kayıpları azaltma amacı ile birleştiren bir forumdur. TAPA’nın birincil odak noktası, gerçek zamanlı istihbarat ve en gelişmiş önleyici tedbirlerin kullanılması yoluyla hırsızlık suçlarının önüne geçmektedir. TAPA, tedarik zincirinden kaynaklanan kargo kayıplarını en aza indirerek üyelerin varlıklarını korumaya yardımcı olmaktır. Bunu küresel güvenlik standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması, tanınmış endüstri uygulamaları, teknoloji, eğitim, kıyaslama, düzenleyici iş birlikleri ve suç eğilimlerinin ve tedarik zinciri güvenlik tehditlerinin proaktif olarak tanımlanmasıyla başarmaktadır.
TAPA FSR, dünyadaki kargo ve nakliye süreçlerinin ve iş hacimlerinin gelişmesi sonucu küresel bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. İlk olarak 2005 yılında yayınlanmıştır. TAPA’nın sitesinde herkese açık bir şekilde sunulan TAPA FSR standardı, kargoların depolandığı veya antrepolandığı tesislerin mekanik ve elektronik unsurları, kullanım şekli, güvenlik kriterleri vb gibi özelliklerini listelemektedir.
TAPA, FSR sertifikasyonu için üç seçenek belirlemiştir:
 • Bağımsız Denetim Kuruluşu (IAB) tarafından sağlanan tek tesis sertifikasyonu
 •  IAB tarafından sağlanan çoklu tesis sertifikasyonu
 •  Yetkili denetçiler (AA) tarafından LSP / başvuru sahibi veya IAB tarafından öz denetim sertifikasyonu
TAPA FSR ve diğer standartların kullanıcıları arasında, alıcıları, LSP’leri ve başvuru sahiplerini, kolluk kuvvetleri veya diğer devlet kurumları, profesyonel tedarik zinciri organizasyonlarını ve sigorta şirketlerini sayabiliriz.
TAPA FSR’de yer alan temel güvenlik gereksinimlerini şu başlıklar altında toplayabiliriz:
 • Genel gereksinimler
 • Tesis çevresi
 • Dış duvarlar, kapı ve çatılar
 • Depo ve ofis giriş – çıkış noktaları
 • Depo ve ofis içi
 • Güvenlik sistemi; tasarım, izleme ve yanıtlar
 • Eğitim ve prosedürler
 • İş gücü bütünlüğü
TAPA FSR’de çoklu tesis sertifikasyonu için aşağıdaki kriterler önem taşımaktadır.
 • Genel gereksinimler
 • Politika ve prosedürler
 • Tüm tesisler için gerçekleştirilen öz değerlendirme denetim raporu
 • İnceleme kayıtları, günlükler (ziyaretçi günlükleri, sürücü günlüğü), 7 noktalı incelemeler
 • Tüm tesislerin risk değerlendirmeleri
 • Tesislerin CCTV (kapalı devre televizyon) ve alarm düzeni
 • Alarm ve erişim kontrol kayıtları
 • Eğitim kayıtları
 • Tarama / inceleme kayıtları
 • Öz denetimleri değerlendirmek için yönetimin kayıplarıi hırsızlık olaylarını, risk değerlendirmelerini vs gözden geçirmesi

TAPA FSR’nin Faydaları Nelerdir?

TAPA FSR standardının gerekliliklerini uygulayan ve kargolama, depolama / antrepolama faaliyetlerini bu standarda göre sertifikalandıran işletmelerin elde ettiği temel faydaları şöyle sıralayabiliriz:
 •  Kargo, nakliye, depolama ve antrepolama konusunda tüm dünyanın kabul ettiği ortak kuralları, prosedürleri, politikaları ve süreçleri kullanmak.
 •  Bu faaliyet alanlarındaki güvenlik seviyesini dünya standartlarına taşımak.
 •  Müşterilere ve diğer paydaşlara kargo endüstrisinin güvenlik gerekliliklerine uyum sağlandığını göstermek.
 •  İşletmenin rekabet gücünü ve marka itibarını artırmak; sektörde sürdürülebilir gelişme ivmesi yakalamak.
 •  Paydaşlara karşı sorumlulukları yerine getirmek ve yükümlülükleri azaltmak.
 •  Kargo güvenliği ile ilgili yerel ve ulusal düzeydeki yasal düzenlemelere ve standartlara; sektördeki yeni gelişmelere ve trendlere daha hızlı bir uyum sağlamak.

TAPA FSR Sistemi, Belgelendirilmesi ve Denetlememe Süreçleri

Tesisler, TAPA FSR sistemine göre ihtiyaç duyulan güvenlik ve koruma düzeyine bağlı olarak şu üç farklı seviyeden biri ile sınıflandırılmaktadır:
 • Seviye A: Yüksek güvenlik koruması
 • Seviye B: Orta düzey güvenlik koruması
 • Seviye C: Standart güvenlik koruması
LSP´ler / başvuru sahipleri veya alıcılar başlangıçta C seviyesinde sertifika alabilir ve daha sonra iyileştirmeler yapıldıkça B veya A seviyesine geçiş yapabilir. Bunun yanında, alıcı ve LSP / başvuru sahibi arasında müzakere edilmek suretiyle, yüksek riskli ülkelerde bulunan tesisler Seviye A´da; diğer tüm ülkeler Seviye B veya C’de sınıflandırılabilmektedir. Her durumda, kendi özel kargo ve risklerine bağlı olarak güvenlik seviyesini doğrudan LSP / başvuru sahibi ile müzakere etmek alıcının kendi sorumluluğundadır.
TAPA FSR denetleme ve belgelendirme süreçlerini şöyle özetleyebiliriz:
 • Proje toplantısı: Akredite sertifikasyon kuruluşu ile TAPA FSR sertifikası başvurusunda bulunan işletme arasında yapılmaktadır. Süreç planı, teklif ve ödemeler ile ilgili detaylar konuşulur.
 • Ön denetleme: Denetçiler, standardın gerekliliklerinin her bir tesiste uygulanması için hazırlık yapılması amacıyla ön denetleme yapabilir.
 • Sertifikalandırma denetimi: FSR standardının tesis bünyesinde uygulandığını görmek için yapılan kapsamlı denetimlerdir.
 • Sertifikalandırma: Denetlenen tesis(ler) FSR gerekliliklerine uyum sağladığı takdirde işletmeye sertifika verilir.
 • Kontrol denetimleri: Opsiyonel olara k ii veya üç yılda düzenlenen bu denetimler, her tesis için özel olarak yapılır. Yerinde denetimler, işletme öz değerlendirmesi veya doğrudan dokümanların IAB denetçileri tarafından incelenmesi suretiyle gerçekleştirilir.
 • Yeniden sertifikalandırma: IAB denetçileri tarafından 4 yılda bir gerçekleştirilir.