Sosyal Uygunluk Denetimi Neden Yapılır?

Sosyal uygunluk, kapsama aldığı konular itibarıyla özellikle 21. Yüzyılın iş dünyasında, kritik öneme sahip bir olgudur. Firmalar, doğrudan ticareti ve dolaylı olarak toplumsal yaşamı etkileyen birçok iyileştirmeyi, Sosyal Uygunluk Denetimleri neticesinde kazanabilmektedir. Bu süreçte, özellikle sunulan detaylı rapor ve analizler, bunları temel alan danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin büyük katkısı bulunmaktadır.

•    Üretim sorunları, çalışma koşulları, işçi meseleleri, yere düzenlemeler, uygunluk takibi ve çekirdek değerlerin oturtulması Sosyal Uygunluk Denetimleri yardımıyla sağlanmaktadır
•    Denetleme sürecinden başarıyla geçen iş yerleri; uluslararası arenada güvenilirlik ve geçerlilik kazanmaktadır.
•    Web tabanlı, gerçek zamanlı analiz, veri, rapor inceleme imkanları mevcuttur.
•    Denetçi kuruluşun paylaştığı global ölçekli, uzun yıllara dayanan deneyimler, kurumun çeşitli alanlarda güçlenmesine zemin hazırlamaktadır.
•    Paydaşları ilgilendiren önemli hususlar hakkında bilgiler ve anlayış geliştirilmektedir.
Sosyal Uygunluk Denetimleri ve sonucunda alınan sertifikalar, şirketlerin aynı zamanda belirli veri tabanlarına kayıt olmalarını sağlamaktadır. Bu veri tabanları, sertifikasyon kuruluşlarında, Sosyal Uygunluk Denetimleri için onay alan yüzbinlerce farklı firmayı bir araya getirmektedir. Zira alınacak bir uygunluk sertifikası ile firmalar, kendi rapor ve analizlerini bir sisteme dahil ettiği gibi, sisteme dahil olan, farklı firmalara ait analiz ve raporları da inceleyebilmektedir. Bu işlem için firmalar için kurumsal kullanıcı hesapları oluşturulmaktadır. Bu hesaplar üzerinden şirketler, kendi gelişimleriyle birlikte, sektördeki diğer oyuncuların gelişimlerini de takip edebilmektedirler. Ayrıca doğrudan iş ortaklığı kurulan firmalar hakkında, sosyal uygunluk başta olmak üzere, birçok önemli veriye erişim sağlanabilmektedir.

Sosyal Uygunluk Denetimleri neticesinde, yukarıda örnekleri verilen kuruluşların veri tabanında var olmak, global markaların dikkatini çekecek önemli bir sıçramadır. Zira dünya devi firmaların özellikle üretim ayağında partnerlik arayışlarını, bu tür veri tabanlarındaki analizleri dikkate alarak yaptıkları bilinmektedir. Bu açıdan bakıldığında, sosyal uygunluk veya sosyal sorumluluk gibi alanlarda, uluslararası geçerliliği olan belgelerle onaylanmış işler, dünya pazarına daha kolay açılmaktadır. Üretici veya perakendeci, konum ne olursa olsun, kurulacak ticari ilişkilerde sertifikasyon süreçleri, güven teşkil etmektedir.