Sosyal Uygunluk Denetim Kriterleri Nelerdir?

Sosyal Uygunluk Denetimleri sırasında, başta Kurumsal Sosyal Sorumluluk prensipleri olmak üzere, çevre ve insan sağlığı merkezli çeşitli kriterler devreye girmektedir. Bu kriterler, özünde insan hakları ve işçi hakları gibi konulara odaklanmaktadır. Bu yönüyle, her global sertifikasyon kuruluşu tarafından temel alınacak fikirler, bu minvalde olacaktır. Özellikle uluslararası organizasyonlar tarafından yapılan düzenlemeler (ILO ve ETI gibi), sertifikasyon süreçlerinin çekirdek konularını kapsamaktadır. Zira bu kuruluşların ortaya koydukları irade, global ölçekte, davasa veriler ışığında ortaya çıkmaktadır.

Sosyal uygunluk şartlarını sağlamak için şirketlerin kesinlikle özen göstermesi gereken bazı hususlar şu şekildedir;

•    İş sağlığı, güvenliği, çalışma ortamı
•    Saatlik/haftalık/aylık ücretler, asgari ücrete ve temel ihtiyaçlara uygunluk,
•    Çalışma saatleri, etik ticaret değerleri ışığında belirlenerek,
•    Yerel iş güvenliği kanunlarına uygun kurumsal yapı
•    Yönetim, disiplin, idare metotları

Bunlara ek olarak; ayrımcılık, mobbing, çocuk işçiler, toplu sözleşme ve sendikal hak & özgürlükler de her sektörden, her firmayı ilgilendiren sosyal uygunluk kriterleri arasında yer almaktadır.
Son yıllarda özellikle sertifikasyon süreçlerinde önem kazanan bir diğer husus ise “çevresel hassasiyetler” olmuştur. Özellikle ticaretin üretim ayağında, global ve yere çevre koruma örgütleri, bakanlıklar ve ilgili kuruluşlar tarafından belirtilen kriterlere uygunluk, sosyal uygunlukla örtüşmek için önemli bir kriterdir. Dünya çapında yaygınlaşan çevre hassasiyetleri, iş dünyasını da hızla içine almaktadır. Bu noktada, özellikle global pazarda yer alabilmek ve dev sektör unsurlarıyla ortaklıklar kurabilmek adına, çevreyi koruma ilkelerini esas almak gerekmektedir.