SLCP Nedir?

SLCP (Social & Labor Convergence Program):

SLCP, hazır giyim ve ayakkabı sektöründe denetim yorgunluğunu ortadan kaldırmak için başlatılan bir girişimdir. Kâr amacı gütmeyen ve dünyanın birçok yerinden paydaş ile çalışan SLCP (Sosyal ve İş Gücü Uyum Programı), endüstrinin tüm üyelerine açık bilgiler sağlamaktadır. SLCP, tedarik zincirinde şeffaflığın artırılması ile sosyal uygunluk denetimlerine duyulan ihtiyacın azaltılmasını amaçlamaktadır. Böylelikle, kullanıcıların, çalışma koşullarını iyileştirmek için kaynakları daha verimli şekilde kullanmasına olanak tanımaktadır.
Giyim ve ayakkabı sektörü, dünya üzerinde oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Özellikle büyük markalar, dünyanın dört bir yanından tedarikçiler ile çalışmakta ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri gereği tedarik zincirinde sosyal uygunluğu doğrulamak zorundadır. Bu da sosyal denetimler ile gerçekleştirilmektedir. Fakat sektör büyüdükçe ve tedarikçi sayısı arttıkça bu denetimlere duyulan ihtiyaç da artmış ve üreticiler her yıl denetimlerden geçmek zorunda kalmıştır. Bu durum, zaman içerisinde sektörde büyük bir denetim yorgunluğu yaratmış; zaman ve para açısından büyük maliyetler doğurmaya başlamıştır. Şirketlerin kendi denetim protokollerini oluşturmaları ve bulguları paylaşmamaları nedeniyle sektör genelinde bir iş birliği eksikliği olmuştur. SLCP de bu soruna sistematik bir çözüm geliştirmek için kurulmuştur.
SLCP, küresel tedarik zincirlerinde çalışma koşullarını ölçmek ve değerlendirmek için çeşitli araçlar ve sistemler sunmaktadır. Paydaşlar arasında veri paylaşımı esasına dayanan SLCP, tekrarlayan sosyal denetim ihtiyaçlarının yerini alır ve işletmelerin sosyal uygunluk performansı ile ilgili hızlı ve etkili sonuçlar elde etmesini sağlar.
SLCP, sosyal denetime harcanan zamanı ve parayı azaltmak için ortak bir araç oluşturmak ve uygulamak üzere çeşitli paydaşları bir araya getirmiştir. Girişimin en önemli amacı, şirketlerin sosyal denetimler için ayırdığı kaynakları denetimlerden ziyade çalışma koşullarının iyileştirilmesi için harcanmasını sağlamaktır.
SLCP sosyal denetim verilerinin paylaşımı için Birleşik Değerlendirme Çerçevesi (CAF) adlı bir araç geliştirmiştir. CAF, SLCP paydaşları tarafından geliştirilen ve tesislerdeki çalışma koşullarını ölçmek için kullanılan bir araçtır. Veri toplama aracı, doğrulama metodolojisi ve kılavuz belgelerden oluşan CAF, değer yargısı veya puanlaması olmayan, yüksek kalitede ve doğrulanmış bir veri havuzu sunmaktadır.

SLCP’nin Amacı

SLCP, Birleşik Değerlendirme Çerçevesi´nin uygulanması yoluyla yinelenen sosyal denetimleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Programın 2023 yılına kadar ulaşması gereken dört özel amacı vardır:
 1. Sektörün SLCP’ye adaptasyonu: SLCP’nin 2023´e kadar yılda 25.000 doğrulanmış değerlendirme hedefi bulunmaktadır.
 2. Kaynakların verimli kullanımı: 2023 yılına kadar denetimlerde yıllık 134 milyon dolarlık tasarruf sağlama potansiyeli mevcuttur ve bunun için çeşitli iyileştirme eylemleri geliştirilebilir.
 3. Veri erişimi ve karşılaştırılabilirlik: SLCP, giyim ve ayakkabı tedarik zincirinde güvenilir, karşılaştırılabilir ve doğrulanmış sosyal veriler ve iş gücü verilerinin en önemli kaynağı olmayı hedeflemektedir.
 4. Finansal dayanıklılık: SLCP, elde edilen gelirleri, programı sürdürülebilir hale getirmek ve etkinliğini artırmak için kullanmayı amaçlamaktadır.

SLCP Kimlere Yöneliktir?

SLCP, belirli üye kurum ve kuruluşlardan (imza sahipleri) oluşmaktadır. Birleşik Değerlendirme Çerçevesi´nin (CAF) uygulanması ile iyileştirilmiş çalışma koşullarına ilişkin ortak vizyonlara ulaşılmasını hedeflemektedir. SLCP imza sahipleri, SLCP’nin misyonu ve vizyonu hakkında birtakım tahhütlerde bulunan ve kendi organizasyonlarında SLCP´yi uygulayarak bunun gerçekleşmesine aktif olarak katkı sağlayan şirketler ve kuruluşlardır.
İmza sahipleri CAF´yi toplu olarak geliştirmiş ve uygulamayı yürütmektedir. Tüm stratejik kararları oylar ve farklı teknik danışma komiteleri aracılığıyla programın geliştirilmesine doğrudan katkıda bulunurlar. SLCP’nin imza sahibi bir paydaşı olmak, işletmelere SLCP´nin geleceğine katkı sunma ve diğer paydaşlarla iş birliği yapma fırsatı tanımaktadır.  Bu kuruluşlar, SLCP ile ilgili tüm gelişmelerden hızlı bir şekilde haberdar olabilmektedir.
SCLP’nin bünyesindeki imza sahibi kuruluşların statülerini şöyle sıralayabiliriz:
 •  Markalar / Perakendeciler
 •  Üreticiler / Tedarikçiler
 •  Temsilci kuruluşlar
 •  Denetim firmaları / Hizmet sağlayıcılar
 •  Danışmanlık kuruluşları
 •  Sanayi dernekleri
 •  Çok paydaşlı girişimler
 •  Standart sahipleri
 •  Sivil toplum kuruluşları
 •  Ulusal hükümetler
 •  Hükümetler arası gözlemciler
SLCP bünyesinde halihazırda 240 imza sahibi kuruluş vardır. Bunların büyük bir bölümünü denetim firmaları, üreticiler, markalar ve perakendeciler oluşturmaktadır.

SLCP Değerlendirme Süreci

SCLP’nin değerlendirme süreci üç adımdan oluşmaktadır:
1.      Öz değerlendirme: Bir işletme, tesis ya da fabrika sosyal ve iş gücü verileri hakkında bir öz değerlendirme yapmaktadır. Bunun için SLCP’nin geliştirdiği CAF’nin içerisinde bulunan veri toplama aracı kullanmaktadır.
2.    Doğrulama: SLCP, kurumların kendi öz değerlendirmelerini kontrol etmek ve doğruluğunu onaylamak için yerinde denetimler yapmaktadır. Bunun için yetkili sosyal denetçiler, kurumların işletme sahalarını ziyaret ederek incelemelerde bulunmaktadır. Bu denetimlerde öz değerlendirme sonuçları ile ilgili uyumsuzluklar ve / veya iyileştirilmesi gereken hususlar tespit edilmeye çalışılır.
3.      Veri paylaşımı: SLCP, doğrulanmış verilerin ortak platformlar aracılığıyla diğer paydaşlar ile paylaşılmasını sağlar.
Her bir SLCP değerlendirmesi, her zaman yerinde ziyareti içeren bir doğrulama sürecinden geçmektedir. Doğrulamalar, SLCP tarafından doğrulayıcı (verifier) olarak onaylanmış deneyimli sosyal denetçiler tarafından gerçekleştirilir. Doğrulayıcılar, onaylı bir SLCP Doğrulayıcı Kuruluşu bünyesinde çalışıyor olmalıdır. Doğrulayıcılar ve Doğrulayıcı Kuruluşlar, birtakım uygunluk kriterlerini karşıladıktan, akabinde başvuru sürecini ve sınavını geçtikten sonra seçilmektedir.

 

* SEDEX ve SLCP Karşılıklı anlaşarak ayrılmışlardır. SEDEX yaptığı açıklama ile SLCP Akreditasyonuna evsahipliği yapmaya son vermiştir. Şubat 2021´de SLCP, CAF v1.4´ güncellemesini piyasaya sürmüş ve uygulamaya başlamıştır.