SEDEX Denetimleri

Tedarikçilerin etik iş kurallarının uygunluğunu raporlayan Sedex,  etik tedarik halkasında bilgi paylaşımı için en büyük ve en önemli ortak bir platformdur, bir web tabana da sahiptir.

Sedex  veritabanı üyelerine etik performans hakkında bilgi alışverişinde bulunarak  tedarikçilerini yönetmelerini ve  olası riskleri azaltmalarını sağlamaktadır.Böylece üretim zinciri boyunca etik  olarak uygun, sürdürülebilir iyileştirmeler yapılmaktadır.Bu da demek oluyor ki Sedex,tehlikeleri minimize etmek,firmanızın imajını korumak ve tedarik halkası faaliyetlerini iletmek ,yenilikçi ve etkin tedarik halkası yönetimi için çözümdür.

SEDEX’in 150 farklı ülkeden, 50.000 üzerinde üye şirketi vardır.Yani global pazarda birçok farklı ülkeden üyenin bulunduğu bir platformdur.

Sedex (smeta) için sosyal uygunluk girişimidir diyebiliriz.Özellikle İngiltere ile ticaret yapan firmalarda istenir.

Sedex Denetimi Nedir ?

Etik denetim tekniğinde iyi uygulamaların derlendiği bir denetim usulüdür.

Dünyadaki en yaygın kullanılan etik denetim formatlarından biridir.

Sedex denetimi, onaylı denetim firmaları tarafından gerçekleştirilir.Bu denetim sonucunda sedex belgesi verilmez ,sedex belgesi yerine sedex numarası verilir ve veriler sedex sistemine online rapor olarak yüklenir. Bu raporu sedex üyesi firmalar görebilmektedir. Böylece tedarikçi firmalar, satın alma yapmak istediği firmaların sedex numarası ile sisteme girerek, satın alma yapacakları firmanın sedex standartlarına uygun olup olmadıklarını inceleyebilirler.

Denetimler sedex standartlarına uygunluk denetlenir.

Bu denetim,firmanın sosyal sorumluluk alanındaki başarısını yada başarısızlığını  ortaya çıkarır.

Sedex hazırlık süreci firmalara göre değişiklik gösterebilir fakat genelde 3 hafta ile 6 hafta arasıdır.

Denetim sedex dökümantasyon denetimi, insan kaynakları uygulamaları, iş güvenliği uygulamaları ve uluslararası çalışma standartları uygulamaları üzerinden planlanır ve denetlenir. Ortaya çıkan uygunsuzluklar sedex sistemine online rapor olarak yüklenmektedir.

SMETA Denetimleri, tedarik zincirindeki Çevre, Sağlık ve Güvenlik, İş Etiği ve Çalışma Standartlarının uygulanmasını içeren ETI Kodlarına dayanır.

ETI Kodu, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) çalışma uygulamaları ve SMETA Denetimleri hakkında yaptığı sözleşmeler üzerine kurulmuştur.

SMETA zamanın getirdiği problemlere ve ortaya çıkan gelişmelere göre güncellenmektedir. SMETA’nın en güncel versiyonu SMETA 6.1 olmuştur.

SMETA 6.1 Faydaları

 

DQS tarafından gerçekleştirilen bir SMETA Denetimi size:

Sedex Platformundaki SMETA yönergelerine uygunluğunuzu ispat etmek,

Etik performansınızı vurgulamak ve

Tedarikçileriniz arasında sorun ve olay riskini azaltmaktadır.

Sedex dört ana temel konu üzerinde durmaktadır. Üyeler buna göre tedarik zinciri performansını artırmayı taahhüt ederler.

Çalışma Standartları

Sağlık ve Güvenlik

Çevre Ahlakı

İş ahlakı

Sedex denetim ve iyileştirme faaliyetlerine tedarikçileri de dahil etmektedir ve tedarik zincirinin orta ve üst üyelerini oluşturur.

SEDEX DENETİMİNDE ELE ALINAN KONULAR

 1. Çalışma Şartları
 2. Çalışanlara Sağlanan Hak Ve Özgürlükler
 3. Çalışanların İşe Uygunluğu
 4. İşletmenin İşe Uygunluğıu ( İSG Vb. Konular)
 5. İşletme Ve Çevresinin Çevreye, Çalışan Ve Ürüne Etkisi
 6. Ürün Ve Üretim Hattının Uygunluğu

Sedex Etik Ticaret Denetimi Şartları

Sedex Etik Ticaret Denetimi Şartları  konularını maddeler halinde aşağıdaki gibi listeleyebiliriz.

Zorla Çalıştırılmanın Engellenmesi

Toplu sözleşme ve Birleşme özgürlüğü

Ayrımcılığın Engellenmesi

Fiyatlandırma

Mesai saatleri

Iş yerinde Güvenlik ve Sağlık

Çocuk personel yasağı

Disiplin Cezaları faaliyet Yasağı ve Zorla ve Zorunlu Çalıştırma

Çevre ve çevre güvenliği konuları

Yönetim Ağları

SEDEX’in Hedef Kitlesi Hangi Firmalardır?

 

Etik performansları hakkında bilgileri müşterileriyle paylaşması gereken tedarikçiler,

Potansiyel tedarikçiler hakkında daha çok bilgi edinmek isteyen perakendeciler,

Kendi tedarikçilerinden,tedarik zinciri hakkında bilgi alarak kendileri hakkında bilgi alışverişinde bulunmak isteyen şirketler.

Şirketler bir  SMETA denetimine nasıl hazırlanabilir?

Şirketler SMETA 6.1 dökümanların okuyarak hazırlanabilirler.SMETA klavuzunu indirebilirler.

Tam bir doküman paketi şunları içermektedir:

ET SMETA 6.1 En İyi Uygulama Rehberi (BPG): Detay denetim prosedürü.

ET SMETA 6.1 Ölçüm Kriterleri: Denetimde neyin inceleneceğini detaylandırır.

ET SMETA 6.1 Rapor: Tüm bulguların kaydedileceği bir şablon olmalı.

ET SMETA 6.1 CAPR (Düzeltici eylem planı): Tartışılan denetim bulgularının ve düzeltici faaliyetlerin bir özetini kaydeder.

SEDEX Belgesi Nasıl Alınır?

Sedex belgesi için daha doğrusu seri numarası alabilmek için SMETA kriterlerine uygun şekilde, 3 ana adımdan oluşan bir denetim sürecini başarılı bir şekilde tamamlamak gerekir.

!.Öz değerlendirme Formu

2.Denetim Alanı Oluşturulmalı

3.Raporlama

SEDEX’in ilgili kurulları tarafından  bu adımlar  belirlenerek,  SEDEX’in yetkilendirdiği danışmanlık, denetleme şirketleri  veya bağımsız denetçiler tarafından yürütülmektedir.

SEDEX’E Kayıtlı Firmaların Kategorileri Nelerdir?

Alıcı (A) Üyeleri: SEDEX veri tabanında kendi tedarikçilerini yöneten ve tedarik sürecinin sonundaki perakendeci şirketler.

Tedarikçi (B) Üyeleri:

SEDEX belgesinde yer alan raporları veri tabanı üzerinden ilgili yerlere; ,tedarik zincirinin ilk unsurları olan üreticilere iletirler.

Alıcı / Tedarikçi (AB) Üyesi:

Yalnızca kendi tedarikçilerinin raporlarını yönetmezler.Alıcılara kendi SEDEX raporlarını sunmak zorunda olan şirketler ve imalat firmaları gibi tedarik zincirinin ortasında yer alanlar.

SEDEX DENETİMİ YAPAN KURULUŞLAR

 1. AAG Members
 2. Accordia
 3. ALGI
 4. Bureau Veritas
 5. Intertek
 6. KSSA
 7. Level Works
 8. Partner Africa (formerly Africa Now)
 9. Reassurance Network
 10. RINA
 11. Sercura Ltd
 12. SGS
 13. SMT Global
 14. TÜV Rheinland
 15. TÜV SÜD
 16. UL – Responsible Sourcing Inc.
 17. Wieta
 18. WRAP