SEDEX Danışmanlığı

Tedarikçilerin etik verilerini paylaşabilmesine olanak tanıyan SEDEX(Tedarikçi Etik Veri Paylaşımı), merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Günümüzde 150’den fazla ülkede 50 binden fazla üyesi bulunan bu küresel organizasyon, tedarik zincirlerinde sorumlu kaynak verilerini paylaşmak için dünyanın en büyük işbirlikçi platformlarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Bugün on binlerce şirketin işçi hakları, sağlık ve güvenlik, çevre ve iş etiği konusundaki performanslarını yönetmek için kullandığı SEDEX, hizmetleri ile üyelere birçok farklı veri, standart ve sertifikasyonu bir araya getirme, bilgili ve etkin iş kararları alma ve değer zincirleri arasında sürekli iyileştirmeyi sağlama imkânı vermektedir. Bu nedenle, birçok şirket bu büyük ailenin içerisinde yer almak için SEDEX Danışmanlığı almakta ve bu sisteme entegre olmaya çalışmaktadır.
SEDEX’e üye olan şirketler, onaylı SEDEX denetimi yapan kuruluşlar tarafından denetlenmekte ve hazırlanan denetim raporları, SEDEX üyesi olan şirketlerin görebileceği ve inceleyebileceği bir sistem olan SMETA’ya (Sedex Üyeleri Etik Ticaret Denetimi) yüklenmektedir. SMETA, denetçilerin, SEDEX’in dört temel alanı (çalışma, sağlık ve güvenlik, çevre, iş etiği) ile ilgili sorumlu iş uygulamalarının tüm yönlerini kapsayan yüksek kaliteli denetimler yapmalarına yardımcı olması için tasarlanmıştır. SMETA ile tedarikçilerin bir denetimi birden fazla müşteriyle paylaşması, birden fazla müşteri gereksinimini karşılaması ve etik denetimde yinelemenin azaltılması amaçlanmaktadır.

SMETA Şartları

SEDEX Danışmanlığı ile şirketler, SEDEX sistemine entegre olmak için büyük önem taşıyan SMETA ve SMETA kritlerlerini öğrenme şansına sahip olmaktadır. SMETA şartlarını şöyle sıralayabiliriz:

•    Çalışma özgürlüğü ve zorla çalıştırmaların önüne geçilmesi.
•    Sendika, toplu sözleşme ve çalışanların yönetime karşı bir araya gelme özgürlüğü
•    Şirket içerisinde her türlü ayrımcılık ve buna sebebiyet verecek durumların önlenmesi.
•    Çalışanların maaşları, çalışma saatlerinin uygunluğu ve ücret ödenmeden yapılan fazla çalıştırmaların engellenmesi; çocuk işçi çalıştımanın önüne geçilmesi.
•    Çalışma sahasında güvenlik, emniyet ve sağlık koşullarının istenen düzeyde olması.
•    Çevre ile ilgili konular ve çevre yönetimlerine uygunluğun sağlanması
•    Şirket yönetimi ve yapılanması.

SEDEX Danışmanlığı Neden Bu Kadar Önemli?

SEDEX’e üye olarak SMETA denetimleri neticesinde aldığı denetim raporlarını diğer firmalarla paylaşma imkanı bulan şirketler, böylelikle yönetimde şeffaflığı sağlamış olmakta; çalışma şartlarının uygunluğunu ve piyasada rekabet içerisinde olduğu diğer firmalara karşı elde ettiği üstünlüğünü, ürün ya da hizmet sağladığı şirketlere gösterebilmektedir. Böylelikle, büyük bir avantaj sağlamakta ve piyasada haklı bir prestij elde edebilmektedir. Fakat, bunu elde edebilmek için SMETA denetimlerinin geçilmesi; öncesinde de çok ciddi bir hazırlık yapılması gerekmektedir. SEDEX Danışmanlığı almadan bu denetimlere hazır olunması pek mümkün değildir. Zira, bu denetimler sırasında yukarıda da bahsedildiği gibi sağlanması gereken çok fazla sayıda kriter ve dikkat edilmesi gereken çok önemli detaylar bulunmaktadır. SEDEX eğitimi kapsamında bunların hepsi anlatılmakta ve şirketin hızlı ve kolay bir denetim süreci geçirmesi sağlanmaktadır.

SEDEX Danışmanlığı Süresi ve Ücretleri

SEDEX Danışmanlığı’nın süresi çalışan sayısı ve profiline bağlı olarak 3 hafta ile 6 ay arasında değişebilmektedir. Bu süre, denetim yapılacak şirketin büyüklüğü ve şirketin öncesinde denetim ile yaptığı hazırlığa bağlı olarak değişmektedir. Bunun yanında, denetimler sırasında ne kadar az sayıda uygunsuzluk tespit edilirse bu uygunsuzlukların kapatılması için harcanacak süre de kısalacağından toplam denetim süresi de daha az olacaktır.Danışmanlık ücretleri ise sürenin uzunluğu ve firmanın faaliyet alanına bağlı olarak farklı seviyelerde belirlenebilmektedir. SMETA denetimlerinde tam anlamıyla bir başarı elde edebilmek için süreç içersinde bir danışmanlık firması ile çalışmakta büyük fayda vardır.
Taksim Danışmanlık Hizmetleri olarak Sosyal Uygunluk kapsamında 10 yılı aşkın süredir sağladığımız Danışmanlık ve Ön Denetim hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için bize ulaşın.