SA 8000 Danışmanlık Hizmeti

SA 8000, Social Accountability International (SAI) tarafından bütün dünyada fabrikalar ve çeşitli kuruluşlar için oluşturulmuş bir standarttır. Küresel bir sivil toplum kuruluşu olan SAI, iş yerlerinde insan haklarının korunmasını ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. SA 8000’in yanında farklı programlar aracılığıyla hem işçiler hem de işverenler için bir yol haritası çizmektedir.
SA 8000 yıllar içerisinde, bulunduğu ülke farketmeksizin sertifikalı her kuruluşun işçilere adil muamelede bulunmalarına yardımcı olan genel bir çerçeveye dönüşmüştür. Bu bağlamda, bu standardı kendi işyerlerinde uygulamak isteyen kuruluşlar, SA 8000 Danışmanlık Hizmeti alarak gerekli yükümlülükleri yerine getirebilmektedir.

SA 8000 Danışmanlık Hizmeti Nedir?

SA 8000, sürekli iyileştirme sağlayan bir yönetim sisteminden hareketle, işyerlerinde sosyal sorumluluk için önemli olan sekiz alanda performans ölçümü sağlamaktadır. SA 8000’in getirdiği kurallar ve ilkeler, tedarik zincirinin bütün halkalarında sosyal uygunluğun en ileri seviyede sağlanmasını amaçlamaktadır. SA 8000 Danışmanlık Hizmeti alan büyük veya küçük ölçekteki tüm kuruluşlar bu tandardı, ticari çıkarlarından ödün vermeden uygulayabilmektedir.

SA 8000 Danışmanlık Hizmeti ‘nden faydalanan işletmeler, standardın temelini oluşturan şu sekiz prensiple ilgili gereken sorumlulukları yerine getirebilmektedir:

1.    Çocuk işçiliği
2.    Zorla veya zorunlu çalıştırma
3.    Sağlık ve güvenlik
4.    Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkı
5.    Ayrımcılık
6.    Disiplin uygulamaları
7.    Çalışma saatleri
8.    Ücret
9.    Yönetim sistemi

Danışmanlık hizmeti veren firmalar, gerekli gördüğü noktalarda işletmelere birtakım eğitimler vermektedir.

SA 8000 Danışmanlık Hizmeti ‘nin Faydaları

Akredite bir belgelendirme kuruluşundan SA 8000 sertifikası alan işletmeler, bu standarda üç yıl boyunca uyumluluk sağlayacağını beyan etmektedir. Bu sertifika, bir kuruluşun sosyal performans beklentilerini desteklediğini ve aynı zamanda sosyal ve iş gücü risklerini ele almak ve önlemek için yönetim sistemlerini sürekli olarak geliştirdiğini garanti etmektedir. Bu çerçevede, SA 8000 Danışmanlık Hizmeti , kuruluşlara şu özelliklerin kazandırılmasını sağlamaktadır:

•    SA 8000’e uygunluğu korumak için bütünsel bir yönetim sistemi
•    İşçi katılımı ve işçi – işveren arasında diyaloğun sağlanması
•    İşletme birimleri ve süreçleri arasında iş birliği
•    Tedarik zincirinde iş birliği

SA 8000 Danışmanlık Hizmeti alan bütün kamu ve özel sektör kuruluşları, standardın öngördüğü değişiklikler ile daha kurumsal bir yapıya kavuşmakta ve kendi kurum kültürünü oluşturabilmektedir. SA 8000 Danışmanlık Hizmeti , ayrıca, işletmelerin belgelendirme sürecini de hızlı ve kolay bir şekilde atlatmasını sağlamaktadır.

SA 8000 Belgelendirme Süreci

SA 8000 Danışmanlık Hizmeti veren firma, belge almak isteyen kuruluşlara, bu süreçte yapması gerekenler konusunda da destek vermektedir. SA 8000 sertifikasyon sürecinin ilk adımı olarak her kurumun, yönetim sistemini kendi içerisinde değerlendirmesi gerekmektedir. Böylelikle, sistem gereksinimleri ve sertifikasyon başvurusu yapmak için gerekli hazırlıklar tamamlanmaktadır. SA 8000 Danışmanlık Hizmeti alan işletmeler, bu süreci doğru bir şekilde tamamladığında, bağımsız ve akredite bir sertifikasyon kuruluşuna başvuru yapmaktadır.

Sertifikasyon kuruluşu, başvuru sahibi işletmenin dokümanlarını, çalışma sistemini, çalışanların görüşlerini ve operasyonel kayıtlarını gözden geçirmektedir. SA 8000’in ilkelerine tam anlamıyla uyum sağlayan işletmeler, sürecin sonunda sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Belgelendirme sürecinden sonra işletmeler, genellikle yılda iki kez olmak üzere, önceden duyurularak veya habersiz olarak ziyaret edilmektedir. Bu ziyaretlerin amacı, SA8000´in sosyal performans gereksinimlerini karşılamaya devam ettiğine dair güvence sağlamaktır. İşletmeler, bu tür uygulamalar için de yine SA 8000 Danışmanlık Hizmeti almaya devam edebilmektedir.
SA 8000 Belgesinin Avantajları

SA 8000’i uygulayan ve SA 8000 Danışmanlık Hizmeti ile gerekli sertifikasyon sürecini tamamlayarak belge sahibi olan kuruluşlar, doğrudan veya dolaylı olarak birçok avantaj elde etmektedir. Bu avantajları şöyle sıralayabiliriz:

•    Çalışanlar, haklarının bütün yönleriyle korunduğunun farkındadır. Motivasyonu ve morali yüksek olan çalışanlar daha verimli çalışabilir.
•    Kuruluşun ortaya koyduğu ürün ve hizmetlerin kalitesi gözle görülü bir şekilde yükselir.
•    Tedarikçiler ve taşeronlar ile kurulan ilişkiler her iki tarafın faydası gözetilecek şekilde daha uzun süreli düzenlenir.
•    Müşteri beklentileri en üst seviyede karşılanabilir ve uzun vadede müşteri bağlılığı sağlanabilir. Böylelikle yeni pazarlara girişin önü açılır.
•    Müşteriler başta olmak üzere bütün paydaşların mennuniyeti sağlanır.
•    İşletme imajı iyileştirilir; piyasada rekabet gücü ve prestiji yüksek, güvenilir bir işletme imajı ortaya konulur.
•    Büyük firmaların tedarikçi seçiminde öncelik elde edilir. Ayrıca, her firma için ilave denetleme masrafları ortadan kalkar; zamandan ve paradan tasarruf sağlanır.
•    İş ve işçiler konusunda konulan yerel yasalara uyumluluk sağlanır.