Kurumsal Sosyal Sorumluluk

 

Kurumsal sosyal sorumluluk, bir şirketin kendisine, paydaşlarına ve halka sosyal olarak hesap verebilir olmasına yardımcı olan, kendi kendini düzenleyen bir iş modelidir. Şirketler, kurumsal vatandaşlık olarak da adlandırılan kurumsal sosyal sorumluluğu uygulayarak, ekonomik, sosyal ve çevresel de dahil olmak üzere toplumun tüm yönleri üzerindeki etkilerinin bilincinde olabilirler. Kurumsal sosyal sorumluluk, şirkete ve sektöre bağlı olarak birçok şekil alabilen geniş bir kavramdır. Kurumsal sosyal sorumluluk programları, hayırseverlik ve gönüllü çabalar sayesinde işletmeler, markalarını güçlendirirken topluma fayda sağlayabilir. Kurumsal sosyal sorumluluk topluluk için önemli olduğu kadar, bir şirket için de aynı derecede değerlidir. Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri, çalışanlar ve şirketler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasına yardımcı olabilir; morali arttırmak; hem çalışanların hem de işverenlerin çevrelerindeki dünyayla daha bağlantılı hissetmelerine yardımcı olur.

Bir şirketin sosyal sorumluluk sahibi olabilmesi için önce kendisine ve hissedarlarına karşı sorumlu olması gerekir. Çoğu zaman, kurumsal sosyal sorumluluk programlarını benimseyen şirketler işlerini topluma geri verebilecekleri noktaya kadar büyütmüştür. Bu nedenle, Kurumsal Sosyal Sorumluluk öncelikle büyük şirketlerin stratejisidir. Ayrıca, bir şirket ne kadar görünür ve başarılı olursa, meslektaşları, rekabeti ve endüstrisi için etik davranış standartları belirlemede o kadar fazla sorumluluk gerektirir.

2010 yılında, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluğu uygulamalarına yardımcı olmak amacıyla bir dizi gönüllü standart yayınlamıştır. Diğer ISO standartlarının aksine, ISO 26000 gerekliliklerden ziyade rehberlik sağlar çünkü kurumsal sosyal sorumluk nicelikten ziyade niteliklidir ve standartları belgelenemez. ISO 26000, sosyal sorumluluğun ne olduğunu açıklığa kavuşturmakta ve kuruluşların kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini pratik eylemlere çevirmesine yardımcı olmaktadır. Standart, faaliyetlerine, boyutlarına veya konumlarına bakılmaksızın her türlü kuruluşu hedeflemektedir. Ayrıca, dünyanın dört bir yanından birçok kilit paydaş ISO 26000´in geliştirilmesine katkıda bulunduğundan, bu standart uluslararası bir fikir birliğini temsil etmektedir.