GOTS (Global Organik Tekstil Sertifikası)

Son dönemlerde karşımıza sıklıkla çıkan GOTS kavramı, “Global Organic Textile Standard” şeklinde bir açılıma sahiptir. Bunu da Türkçeye doğrudan “Küresel Organik Tekstil Standardı” olarak çevirmek olasıdır. İlgili standart, tekstil tedarik zincirlerinin tümünü belgelendirmek ve ekolojik ya da sosyal kriterler belirlemek üzerine odaklanır.
GOTS (Global Organik Tekstil Sertifikası) ile alakalı olarak ilk bildiri 2005 senesinde yayınlanmıştır. Bu bildiri o dönem International Working Group’un, yani Uluslararası Çalışma Grubu’nun yoğun çabaları ile duyurulur. İlk versiyon tekstil işletmelerinde önemli bir yankı bulur. Versiyon 4.0 ise 1 Mart 2014 tarihinde tanıtılır. Şu anda 2017 senesinin mart ayında gerçekleşen güncelleme, hala geçerliliğini korumaktadır. Söz konusu güncelleme “Versiyon 5.0” olarak adlandırılır. Şu anda devlet tarafından ortaya konulan bir yönetmelik çerçevesinde böyle bir standart zorunlu tutulmamıştır. Fakat dünyada pek çok tekstil işletmesi kendi tedarikçilerinden GOTS (Global Organik Tekstil Sertifikası) ile alakalı bir talepte bulunur. Bu genelde tekstil firmalarının kurumsal kimliği ve güvenliği için çok önemli bir konudur. İlgili standarda uyum sağlamak, evrensel düzeyde size bir itibar kazandırır.
GOTS’un temel motivasyonu sorumlu bir üretim anlayışını yaymaktır. Bu anlayışın ışığında güvenilir ürünler vermek üzere ham maddelerin ilk andan üreticiye gittiği döneme dek organik statünün temin edilmesi gerekir. Tekstil alanında üretim yapan işletmeler bu önemli sertifika sayesinde organik olan kumaşlarını ya da giysilerini sorun yaşamaksızın yurt dışına ihraç ederler. GOTS (Global Organik Tekstil Sertifikası) organik olan elyaftan üretilen her türlü tekstil materyallerinin işlenmesini, üretilmesini ya da alım satımını kapsar.  Bu ürünler elbette sadece elyaf ürünleri kapsamaz. Aynı zamanda tekstil oyuncakları, iplik ya da yatak ürünleri de bu kapsamda değerlendirilir. Yalnızca deri ürünler için herhangi bir ölçüt söz konusu değildir.
Küresel ya da Global Organik Tekstil Standardı konusunda gerekli kriterleri yerine getiren işletmeler ilgili sertifikayı almaya hak kazanır. GOTS standartlarını doğru ve başarılı bir şekilde uygulamak adına bu konuda danışmanlık hizmeti veren Taksim Danışmanlık’tan faydalanabilirsiniz. Her aşamada profesyonel çözümler üreten firmamız, size GOTS konusunda destek vermeye hazırdır. GOTS (Global Organik Tekstil Sertifikası) özelinde başarılı olan ve süreci eksiksiz şekilde yürüten firmalar, bunun sonunda GOTS logosunu kullanmaya hak kazanırlar. Bu da çok önemli bir referans olarak kabul görür.
GOTS iki ayrı etiket sınıfı sunar. Etiket 1’e göre tekstil ürünlerinde en az %95 oranında elyaf olmak durumundadır. Etiket 2’ye göre %70 oranında sertifikalı organik elyaf söz konusudur. Konvansiyonel ile organik olan elyafların ortak üründe karıştırılması yasaklanmıştır. Aynı şekilde pamuk, angora yün ile virgin polyester gibi malzemelerin birleşimlerine de izin verilmez. Bu konuda en çok sorulan sorulardan bir tanesi de hem organik hem de konvansiyonel düzeyde üretim yapmakta olan işletmelerin GOTS standartlarına uygun düzeyde ürün üretip üretemeyeceğidir. Bu tarz firmalar bütün aşamalarda GOTS ürünlerini, GOTS olmayan ürünlerden ayırmak durumundadır. Bu ayrım genelde yer bazında gerçekleşir. Diğer yandan zaman açısından da bir ayrım söz konusu olabilir. Çünkü gerek nakliye gerekse de depolama süreçlerinde ürünlerin birbirine bulaşması, temas etmesi gibi bir durum oluşabilir.

GOTS Özelinde Çevre Yönetimine İlişkin Kriterler

 

GOTS (Global Organik Tekstil Sertifikası) özelinde çevre yönetimine ilişkin pek çok yasal kriterden söz edilebilir. Bu kriterleri şu şekilde madde madde sıralamak mümkündür:

•    İşlem halkasının her aşamasında mutlak suretle organik olan elyaf ürünlerle organik olmayan elyaf ürünler kesin bir şekilde birbirinden ayrılmalıdır. Ayrıca bu da açık bir biçimde tanımlanmalıdır.
•    Yardımcı maddeler ya da proses kimyasalları gibi kimyasal girdiler değerlendirilmelidir. Ayrıca zehirli hale gelmeye dair temel gereksinimler karşılanmak durumundadır.
•    Ağır metaller, GMO olarak bilinen organizmalar ya da aromatik çözücülerin girdileri yasaktır.
•    Klor bazlı ağartıcılara izin verilmemelidir. Öte yandan oksijen bazlı ağartıcılara bu kapsamda izin verilir.
•    GOTS (Global Organik Tekstil Sertifikası) için en önemli kriterlerden bir tanesi de Azo boyalarıdır. Azo boyaları hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. Bu boyaların kanserojen amin bileşikleri açığa çıkardığı bilinir. İnsan sağlığını tehdit eden bu ve benzer ürünler konusunda GOTS son derece katıdır.
•    Ambalaj materyalinin hiçbir şekilde PVC olmaması gerekir. Aynı şekilde PVC kullanmakta olan plastisol baskı türlerine de yasak getirilmiştir.
•    Islak işlem ünitelerinde bulunan atık sular, atık su arıtma tesislerinde olması gerektiği gibi detaylı bir şekilde işleme tabi tutulmalıdır.


Taksim Danışmanlık Yanınızda

GOTS, çevresel odaklı problemlerin ortadan kaldırılması adına kapsamlı bir kılavuz yaratmıştır. Bu kılavuz tekstil işletmeleri için bir tür yönetim planı olarak değerlendirilir. Ürünlerin organik kriterleri irsaliyeden işlem kayıtlarına, faturalardan depo defterlerine dek pek noktada kendini var etmelidir. Gerekli ön koşullar sağlandıktan sonra ilgili başvuru formu doldurulur. Koşulların eksiksiz şekilde sağlanması halinde firma GOTS’a ait büyük online veri tabanına kaydedilir.  Eksiklerden kaynaklı düzenleme talepleri zamanında gerçekleşmezse sertifikasyon reddi oluşur. Bu tip bir senaryo ile karşılaşmak istemiyorsanız GOTS başvuru süreçlerinde Taksim Danışmanlık’ın deneyimlerinden yararlanabilirsiniz.